Předpisy

I Obecná ustanovení

1 Tato pravidla se vztahují na pravidla používání internetového obchodu www.crestpolska.pl.

2.  Majitel internetového obchodu působící na adrese www.crestpolska.pl

CRESTPOLSKA LTD Company number 10983585, 85 Great Portland Street, Frist Floor, London, England W1W 7LT.

3. Pravidla definují práva a povinnosti uživatelů, jakož i práva a povinnosti prodávajícího jako subjektu, který spravuje a provozuje Obchod.

4.  Pravidla se vztahují na všechny uživatele, včetně spotřebitelů.

5.  Při registraci je uživatel povinen přečíst si podmínky a může provést další kroky po předchozím souhlasu a přijetí všech jeho ustanovení.

6. Pravidla jsou Zákazníkovi bezplatně k dispozici prostřednictvím webové stránky www.paskycrest.cz

7. Registrováním účtu v Obchodě je Zákazník povinen přečíst si Pravidla a souchlasem  dodržováním těchto podmínek Zákazníkem,  může provádět nákupy za podmínek stanovených v Pravidlach

II  Definice

1. Uživatel - fyzická osoba, spotřebitel, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity využívající služby obchodu.

2. Spotřebitel - fyzická osoba, která vykonává soudní řízení, které se netýká přímo obchodní nebo profesní činnosti.

3. Maloobchodní zákazník - uživatel kupující produkty za maloobchodní ceny (bez slevy).

4. Pravidelný zákazník - registrovaný uživatel, osoba oprávněná k nákupu produktů se slevou.

5.  Administrátor - subjekt poskytující www.paskycrest.cz

6. Uživatelský účet - po registraci a přihlášení má uživatel možnost objednat zobrazované produkty.

III TECHNICKÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

1. Předmětem činnosti obchodu je maloobchod a velkoobchod s kosmetickými výrobky pro bělení zubů prostřednictvím internetového obchodu.

2.   Katalog produktů je pozvánkou k uzavření smlouvy.

3.   Chcete-li používat služby obchodu, je nutné, aby prohlížeč měl povolen JavaScript.

2.  Aby bylo možné používat online obchod, je nutné, aby měl zákazník aktivní e-mailový účet (e-mail).

3.   Při používání služby Store v IT systému zákazníka jsou instalovány malé soubory cookies pro účely správného fungování určitých funkcí obchodu, pokud to zákazník povolí prohlížečem používaným zákazníkem.

4.   Obchod nikdy neodesílá žádost o zaslání hesla zákazníka prostřednictvím e-mailu.

IV REGISTRACE na adrese www.paskycrest.cz. PRAVIDLA PODÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ OBJEDNÁVKY

1. Obchod prodává zboží prostřednictvím internetu na www.paskycrest.cz

3. Objednávku lze umístit pomocí funkce přidávání produktu do košíku a pak pomocí tlačítka "Objednat".

4. Po zadání registračních údajů zákazník potvrzuje, že přečetl a přijal Pravidla

5.  Základní podmínkou realizace nákupů je správné vyplnění kontaktních údajů spolu s platnou stávající e-mailovou adresou a telefonním číslem.

6.  Aby bylo možné správně provést objednávkový proces, bude nutné nastavit uživatelský účet, díky němuž můžete také sledovat stav objednávky.

7.  Vybráním příslušných polí nebo zadáním jejich údajů do příslušných polí uživatel provede následující příkaz:

  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů administrátorem uvedeným v registračním formuláři a formulářích objednávky za účelem řádného plnění smlouvy;

  Dobrovolně jsem využil služby obchodu;

• Četl jsem pravidla a přijal všechna jeho ustanovení;

• údaje obsažené ve formuláři jsou pravdivé;

8. Po registraci se zákazník může kdykoli přihlásit k zákaznickému účtu a změnit údaje, které poskytuje.

9. Obchod neposkytuje osobní údaje poskytnuté při registraci třetím osobám, pouze na žádost upravnených státních orgánů pro účely řízení, které provedou.

10.  Zákazník je zodpovědný za zabezpečení a řádné používání hesla, které by mělo být zachováno důvěrné. V případě jakýchkoli okolností, které naznačují, že klientské heslo je v držení neoprávněné osoby, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu.

11.  V případě prohlížení obsahu obchodu a zadání objednávky e-mailem není registrace povinná.

12. Registrovaný uživatel má možnost:

    objednat produkt výběrem záložky Do košíku

    Doporučit příteli;

13.  Je zakázáno psát komentáře:

- přenášení nezákonného obsahu, zneužívání nebo urážlivé informace obsahující hrozby nebo obscénní nebo neslušný obsah; poskytování falešných nebo zavádějících informací;

* porušování práv třetích stran; šíření spamu;

14. Po dokončení Objednávky na webové stránce a s uvedením způsobu platby a způsobu doručení odešle Zákazník objednávku do Obchodu. Před odesláním Objednávky je Zákazník povinen se přihlásit na Zákaznický účet. Před každým objednáním se uvede cena vybraného zboží a náklady na jeho dodání.

15. Po zadání Objednávky obdrží  Zákazník e-mail, který potvrzuje, že Objednávka byla přijata Obchodem a potvrzuje všechny podmínky.  Za účelem ověření objednávky zákazník objednávku potvrdí výběrem odkazu na webovou stránku obchodu, který obsahuje jedinečný identifikátor objednávky.

16. Na základě obdrženého potvrzení Objednávky,Obchod kontroluje dostupnost Zboží.

17. Uživatel nesmí kopírovat, upravovat ani šířit obsah, logotypové obrázky bez předchozího souhlasu oprávněné osoby.

18.  V případě pozitivního ověření dostupnosti zboží obdrží zákazník informace o přijetí objednávky k realizace, což je přijetí nabídky. Současně je uzavřena smlouva o prodeji Zboží.

 19.  Výše uvedené potvrzení a informace jsou zasílány na e-mailovou adresu zákazníka poskytnuté při registraci.

20.  Pokud se po zadání objednávky ukáže, že objednané zboží není zcela nebo částečně k dispozici, bude Zákazník okamžitě informován e-mailem na poskytnuté e-mailové adrese nebo telefonicky spolu s předpokládanou čekací dobou dostupnosti Zboží. V takové situaci může Zákazník udržet svou Objednávku, a to i přes delší čas čekání, zrušit Objednávku nebo omezit Objednávku na část zboží, která je k dispozici.

21. Zákazník může kdykoli zrušit objednávku v Obchodě, nejpozději do odeslání Zboží Zákazníkovi.

 

V doručení

1.  Uživatel zvolí typ doručení:

2.  Objednaný produkt je odeslán na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

3. V okamžiku obdržení zásilky Uživatelem se předloží čas vyplnění objednávky a dodací lhůta.

4.  Doba doručení závisí na způsobu přijetí nebo doručení produktu zvoleného Uživatelem. Smlouva by měla být v každém případě provedena nejpozději do třiceti dnů od okamžiku, kdy uživatel předloží prohlášení o záměru uzavřít smlouvu.  odběru

5.  Při odběru zásilky zkontrolujte prosím v přítomnosti kurýra nebo poštovného, zda je obal, obal a obsah neporušený a v souladu s objednávkou. Kurýr nebo pošťák musí počkat, aby mohl být zboží, kontrolován. Pokud byly zjištěny škody nebo nedostatky, je třeba napsat zprávu o škodě. Vhodny formulář má  mit u sebe kurýr nebo pošťák.

VI Způsoby platby

1.  Platby lze uskutečnit následujícím způsobem: Platby za zakoupené zboží jsou prováděny podle platebních standardů, tj. Převodem na účet (převod), elektronickým platebním systémem Tpay.com (hotovostní platby, bankovním převodem) a dobirkou (zaslání zákazníkovi  objednávky a  následuje hned po objednání  Zákazník je povinen vyzdvihnout zásilku a zaplatit za zboží. Pokud zákazník nevyzdvihne objednávku, je povinen uhradit náklady na doručení v obou směrech:  například doručení  zásilky do klienta- sazba 20 PLN a doručení  zásilky zpet prodávajícímu - zákazník je povinen zaplatit za zásilku  40 PLN. Čas zpracování objednávky se vždy počítá od chvíle, kdy  prodávající obdržy platbu.

2. Všechny ceny jsou vyjádřeny v polských zlotých, jsou to ceny Brutto.

3. Cena uvedená za každé zboží je závazná od okamžiku zadání objednávky zákazníkem. Cena je závazná jak pro zákazníka, tak pro prodejce.

4. Pro každou objednávku je vystaveny  doklad o platbe, ( Zjednodušeny doklad INVOICE )  ktery bude zákazníkovi zaslána e-mailem. Prodejce se sídlem ve Velké Británii nevydává faktury DPH, protože to není v souladu s místními zákony Spojeného království a právními předpisy EU.

VII PRÁVO ODSTOUPENÍ  OD SMLOUVY

1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu předložením příslušného prohlášení do 14 dnů od obdržení zboží. Aby bylo možné dodržet výše uvedený termín, stačí zaslat výpis před uplynutím jeho lhůty.

2. Pokud spotřebitel uplatní právo odstoupit od smlouvy, zakoupené zboží by mělo být zasláno zpět, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení informací o odstoupení od smlouvy.

4. Vrácené zboží a připojené příslušenství nemohou nést stopy použití. To se nevztahuje na činnosti vykonávané Uživatelem potřebné pro běžné řízení položky a pro posouzení jakosti zakoupeného zboží a jeho soulad s objednávkou.

5. Spolu s vráceným zbožím by měl uživatel odeslat zpět všechny akční produkty a dokumenty připojené k vrácené věci.

6. Zboží odeslané výše uvedeným způsobem by mělo být zasláno na adresu uvedenou administrátorem obchodu www.paskycrest.cz, náklady na vrácení jsou pokryty zákazníkem v závislosti na tom, na které straně je důvod návratu.

7. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, Obchod vrátí náklady vzniklé spotřebiteli (včetně ceny zboží) do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží na účet uvedený kupujícím v prohlášení o odstoupení od smlouvy. Obchod vydává písemné potvrzení vrácení

8. Náklady na vrácení zboží zpět do režimu odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu nese kupující.

9. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nemá nárok na uživatele v následujících případech:

    poskytování služeb zahájených se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty uvedené výše,

    smlouvy týkající se dávek, u nichž cena nebo odměna závisí pouze na cenových pohybech na finančním trhu,

    služby s vlastnostmi určenými spotřebitelem v jeho objednávce nebo úzce související s jeho osobou,

    dávky, které z důvodu své povahy nemohou být vráceny nebo jejichž předmět podléhá rychlému zhoršení,

VIII  REKLAMACE

1. Na produkty nabízené v elektronickém obchodě se vztahuje 2měsíční prodejní odpovědnost za nesoulad zboží se smlouvou

2. Reklamace založené na odpovědnosti prodávajícího za nesoulad zboží se smlouvou je třeba podat písemně na adresu:

e-mailová adresa: crestpl24@gmail.com

3. Reklamace by měla obsahovat podrobný popis typu nesplnění, datum výskytu, číslo objednávky a kontaktní údaje, což usnadní postup při podávání Reklamace.

4. Obchod bude okamžitě rozhodovat o reklamacích, nejpozději do 14 dnů od obdržení stížnosti zaslané Uživatelem.

5. Do vráceného zboží musí být přiložen popis nesouladu zboží se smlouvou, číslo objednávky, číslo účtu a kontaktní údaje.

6. V případě opodstatněného stížnosti může uživatel požadovat, aby byl výrobek shodný se smlouvou, a to nahrazením výrobku novým, pokud není možné náhradu (protože nejsou zásoby). Obchod bude kupujícímu vrátit kupní cenu.

7. Náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží se Obchod vrátí okamžitě po posouzení stížnosti.

8. Odpověď na stížnost je odeslána na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem,

9. Pokud je stížnost přijata, obchod okamžitě přijme opatření k realizace

IX OSOBNÍ ÚDAJE A POLITIKA SOUKROMÍ

1. Správcem údajů je společnost CRESTPOLSKA LTD. Databáze  www.paskycrest.cz

2. Správce je oprávněn zveřejnit osobní údaje pouze osobám oprávněným podle platných zákonů v souladu s ustanoveními nařízení a příslušnými právními předpisy ve Velké Británii.

3. Správce se zavazuje bezpečně ukládat data.

4. Osobní údaje a informace obsažené v objednávkovém formuláři použije administrátor pro zadání, změnu, ukončení smlouvy s uživatelem a zajištění nejvyšší kvality služeb pro tento účel. Správce zpracovává následující údaje: jméno a příjmení, ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ , město, telefonní číslo (pro usnadnění doručení), e-mailová adresa.

5. Uživatel poskytuje své osobní údaje potřebné pro registraci dobrovolně, protože jsou nezbytné pro registraci a nákup v internetovém obchodě.

6. Uživatel má kdykoli právo na přístup k jeho osobním údajům a jejich změny, a také požádat o jejich odstranění z databáze. Za účelem splnění těchto práv může Uživatel kontaktovat Obchod zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: crestpl24@gmail.com

7. Pokud má správce pochybnosti o pravdivosti nebo správnosti registračních údajů poskytnutých uživatelem, je oprávněn podniknout následující kroky:

• zavolat uživatele, aby okamžitě odstranil nepravdivé údaje nebo aktualizoval data,

• okamžité blokování služby až do vyřešení záležitosti.

8. Správce webových stránek se zavazuje uplatňovat technická a organizační opatření zajišťující ochranu dat, zejména ochranou dat před neoprávněným zveřejněním.

X Autorské právo

1. Prodávající mají nárok na výhradní majetek a osobní autorská práva ke všem materiálům, šablonám, formulářům, logům a jinému obsahu na internetových stránkách obchodu.

2. Použití materiálů zveřejněných na webových stránkách je povoleno pouze pro účely spolupráce s Prodávajícím a pouze pro vlastní potřebu Zákazníka. Kopírování, předávání a zpřístupnění třetím stranám zdarma nebo bezplatně třetím osobám, které obsahují na internetovém obchodě, je zakázáno.

3. S odkazem na údaje a veškeré další materiály zpřístupněné zákazníkovi nebo uživateli internetu na webových stránkách není povoleno je používat k provádění činností konkurenceschopných prodávajícího od klienta nebo uživatele internetu.

XI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Změny podminkach vstupují v platnost po jejich přijetí stávajícími uživateli, kteří jsou spotřebiteli (pro něž jsou poskytovány výhody). Takový uživatel musí přijmout změny předpisu zasláním souhlasu s informacemi o změně nařízení spolu s přijetím nového znění předpisů. Uživatel má možnost odstoupit od smlouvy, okamžitě jej vyřešit, pokud nebude přijat pozměněný předpis.

2. Změny podmínkách nebudou žádným způsobem ovlivňovat práva uživatelů, kteří používají internetový obchod www.paskycrest.cz

3. Přijetí podminek v plném rozsahu spolu se zavedenými změnami je podmínkou pro další používání Obchodu.

4. Správce si vyhrazuje právo dočasně úplně zastavit práce operaci obchodu, aby ji zlepšil, přidal služby nebo vykonal údržbu bez předchozího upozornění uživatelů, nicméně to nebude mít vliv na provedení objednávky, kterou uživatel předtím zadal.

5. Uživatel může kdykoli odstoupit od služeb, které Obchod poskytl elektronicky (např. Uživatelský účet), aniž by vznikly další náklady a bez uvedení důvodů.

Ukončení smlouvy lze provést zasláním příslušného prohlášení na e-mailovou adresu: crestpl24@gmail.com.

Smlouva bude ukončena do 1 pracovního dne po obdržení oznámení.

7. Obchod může smlouvu ukončit s výpovědní lhůtou 7 dnů v případě, že uživatel poskytne nelegální obsah.

8. Vypověd a  ukončení smlouvy nijak neovlivňuje práva nabytých zákazníků využívajících Obchod.

9. Tyto předpisy se použijí ode dne 1. března 2017.

Záhlaví widget'u košíku

Váš košík je prázdný

Proveďte své první nákupy